Bi bơm 15.1080.54 EPDM

Mã sản phẩm: 15-1080-54 hay 15.1080.54
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.25″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden