Bi bơm 15.1080.52 NBR – Buna – Nitrile

Mã sản phẩm: 15-1080-52 hay 15.1080.52
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3.25″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden