Bi bơm 08.1080.58.50 Santoprene

Mã sản phẩm: 08-1080-58-50 hay 08.1080.58.50
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden