Bi bơm 08.1080.54 EPDM

Mã sản phẩm: 08-1080-54 hay 08.1080.54
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden