Bi bơm 08.1080.53 Viton

Mã sản phẩm: 08-1080-53 hay 08.1080.53
– Vật liệu: Viton
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2.5″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820
-XPS820
-PS800
-P8
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden