Bi bơm 050-042-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-042-600
Bi bơm màng PTFE 1.75
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1.75
-Tương thích:-S1F / 1”
-M1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper