Bi bơm 050-042-354 Santoprene

Mã sản phẩm: 50-042-354
Bi bơm màng Santoprene 1.75
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 1.75
-Tương thích:-S1F / 1”
-M1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper