Bi bơm 050-039-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-039-600
Bi bơm màng PTFE 4-5
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 4.5
-Tương thích:-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper