Bi bơm 050-038-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-038-600
Bi bơm màng PTFE 3
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 3
-Tương thích:-S20 / 2″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper