Bi bơm 050-038-354 Santoprene

Mã sản phẩm: 50-038-354
Bi bơm màng Santoprene 3
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 3
-Tương thích:-S20 / 2”
-M20 / 2”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper