Bi bơm 050-036-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-036-600
Bi bơm màng PTFE 2.5
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 2.5
-Tương thích:-S15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper