Bi bơm 050-036-365 NEOPRENE

Mã sản phẩm: 50-036-365
Chất liệu: NEOPRENE
-Tương thích:-S15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper