Bi bơm 050-036-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 50-036-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Tương thích:-S15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper