Bi bơm 050-036-354 Santoprene

Mã sản phẩm: 50-036-354
Bi bơm màng Santoprene 2.5
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 2.5
-Tương thích:-S15 / 1½”
-M15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper