Bi bơm 050-034-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-034-600
Bi bơm màng PTFE 0.5
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 0.5
-Tương thích:-PB1/4 / ¼”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper