Bi bơm 050-028-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-028-600
Bi bơm màng PTFE 1.25
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1.25
-Tương thích:-G1F / 1”
-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-S1F / 1”
-T1F / 1”
-U1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper