Bi bơm 050-028-365 Neoprene

Mã sản phẩm: 50-028-365
Bi bơm màng CR, 1.25
-Chất liệu: Neoprene
-Phụ kiện dòng máy 1.25
-Tương thích:-S1F / 1”
-M1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper