Bi bơm 050-028-364 EPDM

Mã sản phẩm: 50-028-364
Bi bơm màng EPDM, 1.25
-Chất liệu: EPDM
-Phụ kiện dòng máy 1.25
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper