Bi bơm 050-028-363 FKM-VITON

Mã sản phẩm: 50-028-363
Bi bơm màng FKM, 1.25
-Chất liệu: FKM-VITON
-Phụ kiện dòng máy 1.25
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper