Bi bơm 050-028-354 Santoprene

Mã sản phẩm: 50-028-354
Bi bơm màng Santoprene 1.25
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 1.25
-Tương thích:-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-S1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper