Bi bơm 050-027-354 Santoprene

Mã sản phẩm: 50-027-354
Bi bơm màng Santoprene 0.75″
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 0.75″
-Tương thích:-S05 / ½”
-M05 / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper