Bi bơm 050-024-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-024-600
Bi bơm màng PTFE 1.81
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1.81
-Tương thích:-ET1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper