Bi bơm 050-022-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-022-600
Bi bơm màng PTFE 0.75″
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 0.75″
-Tương thích:-S05 / ½”
-M05 / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper