Bi bơm 050-019-365 Neoprene

Mã sản phẩm: 50-019-365
Bi bơm màng CR, 1.875
-Chất liệu: Neoprene
-Phụ kiện dòng máy 1.875
-Tương thích:-S1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper