Bi bơm 050-019-364 EPDM

Mã sản phẩm: 50-019-364
Bi bơm màng EPDM, 1.875
-Chất liệu: EPDM
-Phụ kiện dòng máy 1.875
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper