Bi bơm 050-019-363 FKM-VITON

Mã sản phẩm: 50-019-363
Bi bơm màng FKM, 1.875
-Chất liệu: FKM-VITON
-Phụ kiện dòng máy
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper