Bi bơm 050-018-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-018-600

Bi bơm màng PTFE 2.75

-Chất liệu: PTFE hay Teflon

-Phụ kiện dòng máy 2.75

-Tương thích:-EH2-M / 2”

-SH2-M / 2”

-ET1½M / 1½”

-GH2 / 2”

-S20 / 2”

-SET2-A / 2”

-T20 / 2”

-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper