Bi bơm 050-017-363 FKM-VITON

Mã sản phẩm: 50-017-363
Bi bơm màng FKM, 2.75
-Chất liệu: FKM-VITON
-Phụ kiện dòng máy 2.75
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper