Bi bơm 050-015-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-015-600
Bi bơm màng PTFE 3-63
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 3-63
-Tương thích:-ET3M / 3”
-S30 / 3”
-M30 / 3”
-G30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper