Bi bơm 050-014-365 CR-Neoprene

Mã sản phẩm: 50-014-365
Bi bơm màng CR, 3.625
-Chất liệu: CR-Neoprene
-Phụ kiện dòng máy 3.625
-Tương thích:-EB3-M / 3”
-EB3-M / 4”
-B75 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper