Bi bơm 050-014-364 EPDM

Mã sản phẩm: 50-014-364
Bi bơm màng EPDM, 3.625
-Chất liệu: EPDM
-Phụ kiện dòng máy 3.625
-Tương thích:-DMF3 / 3”
-HDF3 / 3”
-MSA3 / 4”
-SA3 / 3”
-SA4 / 4”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper