Bi bơm 050-014-363 FKM-VITON

Mã sản phẩm: 50-014-363
Bi bơm màng FKM, 3.625
-Chất liệu: FKM-VITON
-Phụ kiện dòng máy 3.625
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper