Bi bơm 050-014-354 Santoprene

Mã sản phẩm: 50-014-354
Bi bơm màng Santoprene 3.625“
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 3.625
-Tương thích:-S30 / 3”
-M30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper