Bi bơm 050-011-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-011-600
Bi bơm màng PTFE 1.5
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1.5
-Tương thích:-SB1-A / 1”
-SB25A / 1”
-ST1-A / 1”
-SB25A / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper