Bi bơm 050-010-600 Teflon

Mã sản phẩm: 50-010-600
Bi bơm màng PTFE 2.25
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 2.25
-Tương thích:-HDB1½-A / 1½”
-HDB40-A / 1½”
-EH2-M / 2”
-SH2-M / 2”
-G15 / 1½”
-GH2 / 2”
-S15 / 1½”
-ST1½-A / 1½”
-ST40-A / 1½”
-T15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper