Bi bơm 050-005-364 EPDM

Mã sản phẩm: 50-005-364
Bi bơm màng EPDM, 2.25
-Chất liệu: EPDM
-Phụ kiện dòng máy 2.25
-Tương thích:-HDB1½-A / 1½”
-HDB40-A / 1½”
-EH2-M / 2”
-SH2-M / 2”
-S15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper