Bi bơm 050-005-363 FKM-VITON

Mã sản phẩm: 50-005-363
Bi bơm màng FKM, 2.25
-Chất liệu: FKM-VITON
-Phụ kiện dòng máy 2.25
-Tương thích:-HDB1½-A / 1½”
-HDB40-A / 1½”
-EH2-M / 2”
-SH2-M / 2”
-GH2 / 2”
-S15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper