Bi bơm 04.1080.58 Santoprene

Mã sản phẩm: 04-1080-58 hay 04.1080.58
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.875″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden