Bi bơm 04.1080.55 Teflon

Mã sản phẩm: 04-1080-55 hay 04.1080.55
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.875″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P420
-XPS420
-PS400
-P4
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden