Bi bơm 02.1085.55 Teflon

Mã sản phẩm: 02-1085-55 hay 02.1085.55
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.25″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden