Bi bơm 02.1080.51 Neoprene

Mã sản phẩm: 02-1080-51 hay 02.1080.51
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.0″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200
-XPS220
-P230
-P2
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden