Bi bơm 01.1080.55 Teflon

Mã sản phẩm: 01-1080-55 hay 01.1080.55
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 0.75″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P100
-XPS1
-P1
-V150
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden