Bi bơm 01.1080.54 EPDM

Mã sản phẩm: 01-1080-54 hay 01.1080.54
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 0.75″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P100
-XPS1
-P1
-V150
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden