Bi bơm 00.1080.58 Santoprene

Mã sản phẩm: 00-1080-58 hay 00.1080.58
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 0.437″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P.025
-V2550
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden