476-257-654 Teflon

Mã sản phẩm: 476-257-654
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 2″
-Tương thích:-S20 / 2”
-M20 / 2”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper