476-194-654 Teflon

Mã sản phẩm: 476-194-654
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1″
-Tương thích:-EB1-SM / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper