476-166-654 Teflon

Mã sản phẩm: 476-166-654
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 0.5″
-Tương thích:-S07 / ½”
-S10 / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper