476-166-354 Santoprene

Mã sản phẩm: 476-166-354
Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 3/4″, 1″
-Tương thích:-S07 / ¾”
-S10 / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper