476-042-654 Nhôm

Mã sản phẩm: 476-042-654
Chất liệu: Nhôm
-Phụ kiện dòng máy 2″
-Tương thích:-EB2-A / 2”
-EB2-M / 2”
-S20 / 2”
-M20 / 2”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper